Reflexzones van het Lichaam

HET GEZICHT
 
Allereerst een driedeling.
 
Het bovenste deel van het lichaam correspondeert met de ruimte boven de wenkbrauwen, het middelste gedeelte uit zich in de ruimte tussen de wenkbrauwen en de onderrand van de neus.
Het onderste gedeelte komt tot uiting in het geheel van mond en kin.
Deze driedeling komt telkens weer, in iedere cultuur en in ieder systeem op een enigzins andere wijze terug.
Psychisch brengt een ontwikkeling van het bovenste gedeelte een mentale of intellectuele orientatie, het middelste gedeelte correspondeert met hartelijkheid en extraversie indien het sterk ontwikkeld is, terwijl het onderste gedeelte de verhouding tot materie en arbeid uitdrukt.
 
Uit een nauwkeurige waarneming van de relatieve huidskleur, huidkwaliteit, rimpeling, en pigmentering kunnen conclusies getrokken worden over de conditie van bepaalde organen en lichaamsdelen.
 
 • Zo heeft een verkleuring van de huid onder de ogen, in de richting van de neus vooral te maken met de nieren.
 • Een verkleuring van de huid onder de ogen in de richting van de buitenooghoek en een verslappin van het weefsel daar, duidt op problemen met de galblaas.
 • Horizontale strepen op het voorhoofd verwijzen naar problemen met de dunne darm.
 • Een verticale streep of meerdere strepen tussen de wenkbrauwen duiden op problemen met de lever.
 • Tussen de neusvleugels en de mondhoek loopt een lijn die onder andere verbonden is met de dikke darm, verder ook met het diafragma en met de zenuw aan de achterkant van de benen (nervus ischiadicus).
 • Vaak is de kin, opzij van het midden, slap en wittig, wat duidt op zwakke nieren en geslachtsorganen.
 • Een zwakke blaas komt tot uiting in een dubbele kin of een slappe gerimpelde huid waar normaal de dubbele kin te vinden is.
 • Onder het einde van het jukbeen is de plek, waar de conditie van de dunne darm waar te nemen is. Als deze plek diep ingedrukt kan worden voordat een zekere weerstand wordt gevoeld is dat een teken van zwakke dunne darm. Is de plek daarentegen stevig dan is ook de dunne darm dat.
 • Problemen bij de kaakhoek, de overgang van horizontaal naar verticaal van de onderkaak, ongeveer waar de verstandskiezen te vinden zijn; een verdikking op deze plek duidt op problemen in de lage rug, ongeveer ter hoogte van de vijfde lendewervel.
 
Al de vermelde organen aan beide zijden van gezicht en lichaam.

 


 
REFLEXZONES VAN HET GEZICHT
 
Er zijn twee massagemethoden denkbaar die op het gezicht kunnen worden toegepast.
 
 • De ene is een combinatie van tikken (stimuleren) en strelen (kalmeren) en de ander bestaat uit stevige druk.
De combinatie stimuleren-kalmeren, tikken en strelen, wordt toegepast na een diagnose, goed kijken naar wat er in het gezicht aan onevenwichtigheden waar te nemen is. Als het hele gezicht stevig gevormd en goed gekleurd is is er geen werk, maar dat is maar zelden het geval. Meestal zijn bepaalde plekken relatief zwakker dan andere.
 
Die plekken worden dan behandeld met het tikken op de inademing.
Een nabijgelegen gespannen plek wordt daarna in de uitademing ontspannen gestreeld.
 
 • Meestal zijn de punten opzij van de mondhoeken gespannen, zijn de kaken slap, de plek naast de neus gespannen en het traject tussen neus en onderkaak slap.
 • De plek recht onder het midden van het neustopje, boven de bovenlip is dan weer gespannen terwijl de punten opzij daarvan weer slap zijn.
 • In de wenkbrauwen en de slapen is veel spanning terwijl opzij van en onder de ogen slapte te zien is. Ook tussen de wenkbrauwen is het meestal slap.
In het begin lijkt het ingewikkeld te bepalen wat nu precies slap en gespannen is. Met een beetje ervaring wordt het erg eenvoudig, temeer daar het bovenstaande in minstens 95% van de gevallen juist is.
 
 • Om te weten hoe een slappe plek voelt hoeft men eigenlijk alleen de volgende plekken achtereenvolgens in te drukken: zijkant kaak, spier tussen neus en onderkaak, onder de neusgaten, onder de ogen en opzij van de ogen.
 • Vergelijk dan dan met punten op de wenkbrauwen, vooral aan de binnenkant, punt onder neus, boven de bovenlip, onderkaak voor het oorlelletje en de slapen.
 • Wat slap is geeft geen weerstand, je voelt snel het bot zelf.
 • Bij spanning voel je het bot wel zitten, maar lijkt het beschermd door een laagje gespannen weefsel, het bot zelf is dus niet te voelen.
 
Het masseren met stevige druk: zie foto hiernaast.
 1. Bij voorhoofdsholteproblemen; om het lachen te stoppen.
 2. Bij voorhoofdsholteproblemen; teveel plassen; angst.
 3. Bij gesloten neusgat(en); ischias.
 4. Bij gespannen mond; spijsverteringsproblemen.
 5. Maagproblemen; flauwvallen.
 6. Rustgevend
 7. Koude billen; koude voeten.
 8. Lage rugpijn; overgang lendewervels heiligbeen.
 9. Bij doofheid; oorpijn.
 10. Bij hoofdpijn en geestelijke vermoeidheid.
 11. Bij hoofdpijn en gesstelijke vermoeidheid.
 • Alle punten kunnen bij hoofdpijn en stress gebruikt worden.
 • Pijnreacties zijn een teken dat men goed zit.
 • Enkele keren tot 20 tellen en in die tijd de druk geleidelijk laten toenemen.
 • Stevige druk van alle punten na elkaar geven een gevoel "als nieuw".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Home


 
REFLEXZONES VAN DE NEUS
 
De neus is een reflexzone, net als andere sterk geinnerveerde lichaamsoppervlakken. Zowel de buitenkant als de binnenkant van de neus kan worden beinvloed. Voor wat betreft de buitenkant is dat betrekkenlijk eenvoudig. Stevige druk met een zo klein mogelijk oppervlak geeft een beinvloeding van de corresponderende plek in het lichaam. Op de zijkant van de neus, de rij op de foto die begint met het oor en eindigt met voet en enkel, is dat betrekkelijk eenvoudig. Een klein drukvlak, bijvoorbeeld de zijkant van de vingertop of een wattenstaafje, en een langzaam, steeds toenemende druk op vooral de pijnlijke plekken, heeft de gewenste werking. Als je de hele rij aan beide zijden doet is een bijkomend (gunstig)effect dat de neusgaten ook geheel open worden, en zo de ademhaling vergemakkelijkt.
Het werken op de neus zelf is wat moeilijker. Daarbij moet altijd voldoende tegendruk gegeven worden, zodat geen vervorming of verplaatsing van het tussenschotje plaatvindt. Meestal worden voor het werken op de neus wattenstaafjes gebruikt.
Een ander gebruik van het neusoppervlak is de diagnose. Een duidelijk afwijkende huidkwaliteit op een bepaalde plek duidt op moeilijkheden met het corresponderende orgaan.
De kwaliteit van de huid van de neus als geheel zegt vooral iets over de conditie van de longen. 

 
 
 
Home

 
REFLEXZONES VAN DE OREN
 
In de oren zijn, net als in de handen en de voeten, alle lichaamsdelen vertegenwoordigd.
 
 1. Het Nulpunt: op de brug tussen lichaam en oor. De massage van dit punt werkt regulerend. Is er geen of weing gevoel in het oor dan zal flink drukken op dit punt het gevoel terug laten komen. Is het oor overgevoelig zodat niet te onderscheiden is welk punt speciale aandacht nodig heeft, omdat ieder punt gevoelig is, dan zal druk op dit punt een normale gevoeligheid geven die een diagnose mogelijk maakt.
 2. De Tragus: het kraakbenig uitsteeksel, dat de gehoorgang beschermt.
 3. De Oorlel: corresponderend met hoofd en hersenen.
 4. De Concha: waar de organen terug te vinden zijn.
 5. Voor de Rand: correspondeert met nek, armen, heupen en benen.
 6. Tussen Concha en Voor de Rand: correspondeert met de ruggewervels.
 7. Helix: de rand.
 
Er is een bijzondere relatie tussen de oorschelp en de nieren, o.a. dat de vorm vergelijkbaar is. De algemene conditie en de vorm van het oor zeggen iets over de nieren, en zo uiteraard ook over het hele lichaam.
Volgens de Oosterse geneeskunst hebben de nieren, en zo de oren te maken met de energie die door de ouders op hun nageslacht wordt overgedragen. Daarnaast met vitaliteit en sexualiteit. De nieren worden als de kern van het lichaam beschouwd.
Een groot en welgevormd oor duidt op een robusute constitutie en een groot vermogen tot rgeneratie en genezing.
 • Het is een heel goede gewoonte om de oren in een verloren moment wat te masseren. Controleer dan eerst het nulpunt en druk stevig als het gevoelig of pijnlijk is.
 • Daarnaast alles losmaken, overal flink trekken en knijpen en wat meer aandacht besteden aan plekken die erg gevoelig zijn.
 • Het tijdig masseren van deze punten is wel één van de beste dingen die je kunt doen om moeilijkheden te voorkomen.
 • Bij regelmatige oormassage kunnen de oorlellen aanmerkelijk groter en losser worden.
 • Een verandering van vorm en zelfs grootte is dus niet onmogelijk.  
Het belang hiervan is het volgende.
De mens ontvangt niet alleen energie uit voedsel, maar ook via buitenaf. Reflexzones zijn op die manier bekeken, plaatsen die ook voor externe energie extra gevoelig zijn. Het goed verzorgen en ontwikkelen van reflexzones zal dan ook tot een grotere ontvankelijkheid leiden. Beschadigingen, verwondingen en eeltplekken kunnen het ontvangen van energie verstoren.
 
Wanneer een bepaald gebied van het oor wat gevoelig is, betekent het dat een bepaald lichaamsdeel wat meer aandacht nodig heeft.
Het kan ook gebeuren dat, binnen zo'n algeheel gevoelig gebied of elders, een of enkele plekjes gevoelig zijn. Dan kan het zijn dat het masseren met de vingertoppen te weinig op dit punt werkt en dat het nodig is om met een wattenstaafje te werken.
Over de grootte van de massagetop het volgende: hoe kleiner hoe beter.
 
Als er sprake is van pijn of stijfheid en een bepaald lichaamsdeel, kan aan de hand van de de foto bepaald worden wat op het oor de corresponderende plek is.

Massage zal verlichting geven. Erg lang is het meestal niet nodig.
Als het punt goed gezocht en geraakt wordt, is de pijn in het oor en het lichaamsdeel snel verdwenen. Organen kunnen ook pijnlijke reflexzones opleveren zonder dat, of beter gezegd lang voordat duidelijke klachten en ziekten zich voordoen.
 
Een andere methode van beinvloeding is met wierookstokjes.
 
Men kan dan twee methoden onderscheiden: de langzame methode die bedoeld is om een slappe, witte plek die correspondeert met een weing actief of onderontwikkeld orgaan of lichaamsdeel te versterken, en de snelle methode die een oververhit orgaan of lichaamsdeel moet afkoelen.

In het eerste geval bij gebrek aan avtiviteit ga je als volgt te werk:
 
Houd het wierookstaafje ongeveer anderhalve centimeter van de te beinvloeden plek: wordt niets gevoeld, dan iets dichterbij; wordt de hitte op het oppervlakte van de huid gevoeld dan iets verderaf.
De bedoeling is het gevoel te krijgen dat de plek de hitte opneemt, dat de hitte naar binnen gaat.
 
In het tweede geval bij oververhitting:
 
Houd het wierookstaafje een korte tij enkele millimeters van de te behandelen reflexzone, op de volgende manier:
 
Bepaal eerst precies de meest gevoelige plek en controleer ook de klacht in het lichaam, die er volgens de foto zou moeten corresponderen. maak de wierookstokjes klaar en instrueer de persoon om als hij pijn waarneemt onmiddelijk te waarschuwen. Vertel ook dat het dan nog enkele tellen duurt. Houd het puntje van het wierookstokje dicht bij de te behandelen plek tot het pijnlijk gaat worden.
 
Wat betreft links en rechts bij de oren:
begin aan de zijde waar de klacht zich voordoet en controleer daarna, als er niets te vinden is, hetzelfde gebied aan de andere kant.
De uitstraling van de vingers kan ook op het oor gebruikt worden.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home

 
REFLEXZONES VAN DE SCHEDEL
 
Schedel van achter gezien:
xxx = zijkant van de romp
h.b. = heiligbeen
1 - 2 = 1ste en 2de borstwervel
 
Ook via de schedel is het hele lichaam te beinvloeden.
Op de schedel van achter gezien, waarbij vooral de hele wervelkolom duidelijk aanwezig is, en daarnaast enkele plekken die goede diensten kunnen bewijzen. Bij vermoeidheid van de ogen zijn de aangegeven plekken op de schedel pijnlijk, en bij stevige druk rondom die plekken treedt vaak snel ontspanning en vermindering op.
 
De achterkant van de schedel en ook de zijkant kunnen heel goed gemasseerd worden. Bij voldoende concentratie kan ieder massagemethode werken. Een illustratie heirvan is dat in de metamorfosemassage zelden echt stevig wordt gemasseerd maar vaak gedurende langere tijd op een bepaalde plek wordt geconcentreerd waarbij dan zacht op of over die bepaalde plek wordt gestreken.
De richting waarin gestreken wordt is dan van groot belang. Wordt over het verloop van de wervelkolom gestreken van staartbeen naar halswervel, dan is het effect daarvan enigzins dematerialiserend, en verstevigend. Om te bepalen in welk geval wat te doen kun je enkele streken in de ene richting maken, en vervolgens in de ander, en daarna vragen welke van de twee het prettigst voelde.
 
 
 
 

 

 
REFLEXZONES VAN DE HANDEN
 
In de handen is het hele lichaam terug te vinden. De handrug is de hardste kant en het beschermende deel van de hand en correspondeert met het oppervlakkige deel van de romp.
De handpalm bergt de reflexzones van de organen in zich.
 
Hoe lang masseren.
 
De lengte van de massage hangt af van de intensiteit en de kracht waarmee gewerkt wordt. Hoe intensiever hoe korter.
Minimaal 2 tot 3 minuten per hand tot maximaal 10 minuten per hand.
Dit geld voor gezonde mensen en kwalen die er nog niet lang zijn.
 
Bij ouderen, zieken en degenen die een kwaal al veel langer hebben: niet te hard beginnen. Eerst een beetje, dan afwachten hoe het werkt, goed opletten, om de dag er wat tijd aan te besteden.
Langzaam naar 10 minuten toewerken en zo nu en dan een week rust.
 
Van belang is dat altijd eerst de hele hand, voet, oor, enz gemasseerd worden, niet alleen maar die plek waarvan je al weet dat het pijn zal opleveren. Bij zo'n stevige massage komen alle plekken aan de beurt en krijg je een volledig beeld van wat er allemaal gevoelig is. Die gevoelige plekken moeten dan allemaal aandacht krijgen.
Het orgaan of lichaamsdeel waarin zich de venwichtsverstoring zich uit door pijn, is zelden de enige en soms niet de belangrijkste die is aangedaan. Vandaar dat je altijd een volledige massage doet, om een volledig overzicht te krijgen.
 
Links en Rechts.
 
De rechterhelft van het lichaam is vooral te beinvloeden via de recherhand, de linkerhelft via de linker. Op de duim kan soms een kruizing zijn, rechts correspondeert dan met links en links met rechts.
 
De Handpalm.
 
De hand palm werkt voornamelijk op de organen.
De methode van beinvloeding is stevig masseren. Een andere methode is concentreren en uitstralen. Het mag niet geheel van deze wereld klinken, maar het werkt. De electrische energie houdt namelijk niet altijd op bij de toppen van de vingers, en door concentratie kan een uitstraling ontstaan, die net werkt als masseren. Het doet geen pijn.
 
Zo gaat het.
 
Ontspannen gaan zitten. Aandacht naar ademhaling, rustig in- en uitademen. Gedachten laten vervagen. Het gewenste plekje opzoeken en aanraken (heel ontspannen, niet knijpen). Bij de inademing voorstellen dat energie naar het topje van de vinger stroomt; bij de uitademing voorstellen dat de energie ciculeert in den rond het plekje.
Neem er de tijd voor, minstens een minuut of vijf. Het kan zowel bij jezelf als bij anderen.
De hand heeft als voordeel dat hij bijna altijd en overal gemasseerd kan worden zonder veel toestanden. Hij geeft voor pijntjes en problemen die nog pas kort bestaan goed resultaat en ook bij langduriger, chronische kwalen kan er wel verlichting ontstaan.
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXZONES VAN DE VOETEN
 
Beschrijving Reflexpunten opzoeken op internet onder Afbeeldingen en dan Voetreflexzones.
 
In de voet komen, net als in de hand, vele energiekanaaltjes voor die, als de corresponderende plek in he lichaam niet in orde is, pijn kunnen veroorzaken bij druk.
In de twee voetzoeln zijn, net als in de handpalmen, de organen van het lichaam terug te vinden.
Pijn bij druk betekent dat er iets niet helemaal klopt. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van ziekte; het functioneren is niet zoals het zou kunnen zijn. Ziekte betekent dat er aanwijsbare patalogische processen aan de gang zijn. Ook een zekere tijdelijke oeverbelasting van een orgaan is op de corresponderende plek op de voet terug te vinden. Zo'n overbelasting kan door een massage van het gebied verholpen worden.
Er is dus geen reden tot ongerustheid als een bepaalde plek gevoelig is of pijnlijk bij druk. Het is wel de moeite waard om eens uit te proberen wat de gevolgen zijn van een paar massages op die plek.
Meestal worden bepaalde lichaamsdelen losser en prettiger.
 
Bij sommige mensen doet de hele voet pijn.
Op zichzelf is dit niet bijzonder verontrustend. Het zegt iets over een zekere gespannenheid en een zekere algemene overgevoeligheid.
Ook als bijna alles pijn doet, is het mogelijk om verschillende soorten en graden van pijn en gevoeligheid te onderscheiden.
Sommige mensen voelen geen pijn. Dan kan men vragen of er plekken zijn die wat meer gevoelig zijn dan andere. Als een bepalld punt ongevoelig is en de rest van de voet vrij gevoelig, betekent dat juist dat zo'n deel extra aandacht behoeft.
Na een paar keer zal het gevoel dan waarschijnlijk terug komen.
Soms is het moeilijk om precies de plek te vinden waar het om gaat.
Ieder voet is verschillend. De foto's zijn bedoeld als inspiratiebron, ze geven aan waar je moet zoeken. De aangegeven plekken zijn de kern van het gebied dat nog wat groter is dan aangegeven en dat ook andere organen kan overlappen.
 
Meer over masseren.
 
Ideaal is om te masseren tegen de pijn aan: duidelijk voelbaar, maar zonder een terugtrekreactie op te roepen. Om zo te kunnen masseren is het raadzaam eerst een korte algemene voetmassage te doen, en te proberen zo te masseren dat er sprake is van duidelijk voelbaar, maar géén pijn.
 
Er zijn verschillende methoden denkbaar.
Allereerst het meest gebruikt de duim.
Ook de andere vingers kunnen uiteraard benut worden.
Hetzelfde geldt ook voor de knokkels. Het voordeel van de knokkels is dat het minder vermoeiend is; nadeel is echter de minder grote gevoeligheid van de vingertoppen.
 
Masseren gebeurt door de aangewezen plek van de vingertop op de pijnlijke plek te brengen en de draaiende en duwende bewegingen te maken. Voelen of er verschil is tussen weefsel dat pijn veroorzaakt en het weefsel dat minder of geen gevoeligheid geeft bij druk.
Ook een eenvoudig stokje waarvan de top even groot is als een vingertop, kan goed gebruikt worden.
 
De houding van de masseur.
 
De meest populaire houding bij het masseren van de voet is die waarin de masseur en degeen die gemasseerd wordt tegenover elkaar zitten. Dit is echter ook de meest vermoeiende houding.
Een reden om zo te zitten is dat je oogcontact houdt. Wanneer je je wat meer vertrouwt op de andere signalen die het lichaam voortdurend geeft, b.v. spannen bij pijn of irritatie, zijn de ogen niet zo nodig. Voordeel van een houding waarbij degeen die gemasseerd wordt op de rug ligt is ook een (betere) mogelijkheid.